Project omschrijving

Schriftlezingen: Jes. 9.1-3, 5-6; Hd. 6.8-10, 7.54-60

Enkele gedachten bij het Kerstgebeuren, de geboorte van de Messias, bij de verhalen over Jezus’ komst in onze samenleving/wereld. Ik schrijf ‘verhalen’, omdat het niet om ‘verslagen’ gaat, maar omdat de schrijver middels verhalen de betekenis van Jezus en zijn komst probeert duidelijk te maken.

Daarom staat zijn komst op 25 dec. -want dan beginnen de dagen weer te lengen. En Jezus brengt nieuw licht in ons bestaan. En dus……

Zijn moeder is maagd – ook dit lijkt me geen medisch-fysieke diagnose. Geen ‘verslag’. Met ‘maagd’ wordt veeleer het bijzondere, het niet-van-deze-wereld zijn, van deze komst en geboorte aangeduid. En tegelijk wordt er de beschikbaarheid van Maria voor deze bijzondere verwachting van de Messias mee aangegeven.

De volkstelling onderstreept het autoritaire gezag van Augustus. Maar telling gaat alleen over getallen, nummers. Dat zijn de mensen voor Augustus ook. Voor Jezus zal dat anders zijn en hij krijgt ook een naam – is meer dan een nummer.

Jozef heeft een plek in de stamboom van het koningshuis beginnend bij David – hij, en dus ook Jezus, is van Koninklijke bloede.

Hij wordt in een kribbe gelegd – daarmee wordt aangegeven dat hij niet in een paleis woont, zoals Augustus en Herodes, dat hij een ander type koning is, namelijk een koning die de mensen aan de onderkant, aan de peripherie, zou onze Paus zeggen, ziet!

En geen plaats in de herberg – zou dat ook echt zo zijn? Of zeggen de eigenaars dat maar omdat ze zulke vluchtelingen, zulke zwervers, niet in huis willen hebben. Zij willen alleen voorname gasten!

Herders zijn de eerste kraambezoekers. Herders die weten van ‘hoeden’, die weten van dat ene schaap dat wegloopt, die misschien wel psalm 23: De Heer is mijn herder, kennen. Wat dat betreft is Jezus’ geboorte tussen de herders een goede vooropleiding om zelf: “Ik ben de goede Herder” te worden.

Engelen – de hemel bemoeit er zich mee. Zij zeggen/zingen: “heden is U een redder geboren…” Hoezo ‘redder’? Had jij die besteld? Waar moet je dan van ‘gered’ worden?

En ‘heden’ duidt aan dat het ‘wachten op de Messias’ nu invulling krijgt. In de joodse beleving is het wachten op de Messias, die heel deze wereld ‘recht’ zal zetten een belangrijk item. Wij christenen hebben wel eens te snel gedacht: Jezus is gekomen, de Messias, dus het is klaar. En we deden de armen over elkaar… maar het is nog een heel eind naar Bethlehem .

En zo kun je nog wel even doorgaan. Met zijn verhaal probeert de schrijver ons te vertellen over de betekenis van deze geboorte, van deze mens Jezus en probeert hij te laten zien dat de aandacht voor de kleine, zijn kruis, het geven van zijn leven, er al vanaf het begin inzat.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze week: lees hier